10 پروژه
استخدام حسابدار تمام وقت

با درود و احترام نیاز مند حسابدار خانم تمام وقت در شرکت تعاونی دهیاری های فلاورجان 1- حسابدار خانم با پوشش مناسب 2- مسیولیت پذیر و توانمند در ثبت اسناد مالی 3-توانایی و تسلط در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان 4-توانایی در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 5-توانایی در محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان 6-توانایی در ارسال لیست بیمه و حقوق ...

امور مالیاتیارسال صورتحساب به سامانه مودیاندفتر نویسیثبت سند مالی و مغایرت گیری

1403/01/24

1 پیشنهاد0 - 0 ریالثبت پیشنهاد
استخدام حسابدار ثابت در محل شرکت

با درود و احترام نیاز مند حسابدار خانم تمام وقت در شهرک صنعتی ده سرخ مبارکه . 1- حسابدار خانم با روابط عمومی بالا 2- مسیولیت پذیر و توانمند در ثبت اسناد مالی 3-توانایی و تسلط در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان 4-توانایی در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 5-توانایی در محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان 6-توانایی در ارسال لیست بیمه ...

ثبت سند مالی و مغایرت گیریتهیه لیست حقوق و دستمزدامور مالیاتیدفتر نویسی

1403/01/24

0 پیشنهاد0 - 0 ریالثبت پیشنهاد
ارسال گزارشات فصلی سال 1402

به یک حسابدار دور کار جهت ارسال گزارشات فصلی سال 1402 نیازمندیم گزارشات فصلی یکسال شرکت ارسال نشده است در صورتیکه توانایی ارسال گزارشات فصلی را دارید قیمت پیشنهادی را ارسال کنید . در صورتیکه اطلاعات بیشتری نیازمندید موارد مورد نیاز را درخواست دهید . تا جهت بررسی ارسال گردد . ...

امور مالیاتی

1403/01/24

5 پیشنهاد5,000,000 - 8,000,000 ریالثبت پیشنهاد
ثبت اسناد و اظهارنامه عملکرد شرکت پیمانکاری

نیازمند یک حسابدار پروژه ای برای ثبت و تنظیم اسناد پیمانکاری و استخراج اظهارنامه عملکرد 1- ثبت اسناد و مغایرت های بانکی 2-ثبت فاکتورهای خرید و فروش و مغایرت با ارزش افزوده و گزارشات فصلی و مودیان 3- ثبت تنخواه گردان و لیستهای حقوق و دستمزد 4- استخراج بهای تمام شده فروش و پیمان 5- تهیه گردش موجودی مواد و ...

1403/01/24

2 پیشنهاد20,000,000 - 50,000,000 ریالثبت پیشنهاد
ثبت اسناد یکسال و خروجی اظهارنامه عملکرد

نیازمند یک حسابدار دورکار برای ثبت و تنظیم اسناد و مدارک برای سازمان مالیاتی 1- ثبت اسناد و مغایرت های بانکی 2-ثبت فاکتورهای خرید و فروش و مغایرت با ارزش افزوده و گزارشات فصلی و مودیان 3- ثبت تنخواه گردان و لیستهای حقوق و دستمزد 4- استخراج بهای تمام شده فروش و تولید 5- تهیه گردش موجودی مواد و محصول ...

امور مالیاتیتهیه بهای تمام شدهدفتر نویسیثبت سند مالی و مغایرت گیری

1403/01/24

6 پیشنهاد20,000,000 - 50,000,000 ریالثبت پیشنهاد
ارسال صورتحساب و تایید در سامانه مودیان

با درود و احترام به یک حسابدار بصورت دورکاری نیازمندیم . که بصورت ماهانه صورتحسابها را به مودیان ارسال و فاکتورهای خرید را تایید نمایند 1- ارسال صورتحساب به مودیان 2- تایید فاکتورهای خرید 3- تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و ارسال ...

ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

1403/01/24

1 پیشنهاد3,000,000 - 5,000,000 ریالثبت پیشنهاد
تنظیم دفاعیه پرونده ارزش افزوده 1399 و 1400

با درود و احترام نیازمند به حسابدار پروژه ای برای مغایرت گیری ارزش افزوده ارسالی و تشخیص داده شده و تنظیم لایحه 1- pdf برگه های تشخیص ارزش افزوده سال 1399 و 1400 برای شما ارسال میشه 2-pdf ارزش افزوده های ارسال شده سال 1399 و 1400 نیز برای شما ارسال میشه 3- مبانی تشخیص ارزش افزوده سال 1400 ...

دفاعیه رسیدگی به پرونده های مالیاتیحسابرسی و ممیزی مالی

1403/01/24

0 پیشنهاد3,000,000 - 5,000,000 ریالثبت پیشنهاد
ثبت اسناد بانک 12 ماه شرکت

با درود و احترام نیازمند به حسابدار به صورت دورکاری در راستای انجام ثبت اسناد 12 ماه بانک همراه با مغایرت گیری به َشرح ذیل : 1- ثبت اسناد فقط و فقط از روی پرینت بانک انجام میشود و نیازی به ارسال مدارک خاص برای حسابدار نیست 2-توضیحات اسناد از روی پرینت بانک در نرم افزار نوشته میشود 3- ...

ثبت سند مالی و مغایرت گیری

1403/01/24

4 پیشنهاد5,000,000 - 10,000,000 ریالثبت پیشنهاد
ثبت سند شرکت پیمانکاری شایان آب سپاهان

با درود و احترام نیازمند به حسابدار پروژه ای در راستای انجام ثبت اسناد 12 ماه بانک همراه با مغایرت گیری به َشرح ذیل : 1- ثبت اسناد فقط و فقط از روی پرینت بانک انجام میشود و نیازی به ارسال مدارک خاص برای حسابدار نیست 2-توضیحات اسناد از روی پرینت بانک در نرم افزار نوشته میشود 3- اسنادی ...

ثبت سند مالی و مغایرت گیری

1403/01/24

3 پیشنهاد10,000,000 - 20,000,000 ریالثبت پیشنهاد
بیزینس پلن جامع در خصوص تولید مرکز قراردادی در حوزه رسانه

یک بیزینس پلن جامع و کامل در خصوص ایجاد مرکز تولید قراردادی (CDMO) در حوزه رسانه و تولید محتوا میخوام. که شامل تمام بخش های کامل یک بیزینس پلن باشه و در پایان هزینه فایده و شاخص های مالی عم استخراج بشه. توضیحات بیشتر رو برای فردی میخوام که برای این پروژه انتخاب شده باشه. ...

حسابرسی و ممیزی مالیامور مالیاتیپلمپ دفاتردفتر نویسی

1402/11/26

1 پیشنهاد10,000,000 - 30,000,000 ریالثبت پیشنهاد