استخدام حسابدار تمام وقت

با درود و احترام نیاز مند حسابدار خانم تمام وقت در شرکت تعاونی دهیاری های فلاورجان 1- حسابدار خانم با پوشش مناسب 2- مسیولیت پذیر و توانمند در ثبت اسناد مالی 3-توانایی و تسلط در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان 4-توانایی در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 5-توانایی در محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان 6-توانایی در ارسال لیست بیمه و حقوق حقوق و مزایا به نسبت توانایی و توافق با کارفرما . در صورتیکه تمایل به همکاری دارید رزومه خود را جهت بررسی ارسال بفرمایید .
مغایرت گیری اسنادامور مالیاتیدفتر نویسیارسال صورتحساب به سامانه مودیان
1 پیشنهاد ده میلیون به بالا
ارسال پیشنهاد