کتاب مجموعه سوالات حسابدار عمومی تکمیلی

کتاب مجموعه سوالات حسابدار عمومی تکمیلی

نام کتاب: مجموعه سوالات نظری وعملی ارزشیابی مهارت حسابدار عمومی تکمیلی
انتشارات:نقش آفرینان طنین بابکان
شابک:978-600-8995-48-7
کد استاندارد:3-42/24/1/4*1-10/15/15/1/3/1
نام پدیدآور:مهدی زارع ده آبادی-آمنه جوادزاده-فاطمه فراهانی
کلید واژه: درسنامه سوالات نظری چند گزینه ای پاسخ های تشریحی آزمون های آزمایشی وعملی
قیمت410,000 تومان

درباره کتاب

کتاب مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت حسابدار عمومی تکمیلی نوشته مهدی زارع ده آبادی، آمنه جواد زاده، فاطمه فراهانی توسط انتشارات نقش آفرینان طنین بابکان به چاپ رسیده است.

سرفصلهای کتاب

فصل اول - توانایی تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری

فصل دوم - توانایی انجام عملیات مربوط به مطالبات

فصل سوم - توانایی انجام عملیات مربوط به سفارات و پیش پرداخت ها

فصل چهارم - توانایی انجام عملیات مربوط به موجودی ها

فصل پنجم - توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت مشهود

فصل ششم - توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی ثابت نامشهود

فصل هفتم - توانایی انجام عملیات به سایر دارایی ها

نظرات خود را ثبت نمایید