تنظیم دفاعیه پرونده ارزش افزوده 1399 و 1400

با درود و احترام نیازمند به حسابدار پروژه ای برای مغایرت گیری ارزش افزوده ارسالی و تشخیص داده شده و تنظیم لایحه 1- pdf برگه های تشخیص ارزش افزوده سال 1399 و 1400 برای شما ارسال میشه 2-pdf ارزش افزوده های ارسال شده سال 1399 و 1400 نیز برای شما ارسال میشه 3- مبانی تشخیص ارزش افزوده سال 1400 و 1399 نیز برای شما ارسال میشه در نهایت بررسی نمایید و لایحه ای جهت ارسال به اداره دارایی تنظیم بفرمایید در صورتیکه توانایی تنظیم لایحه را دارید درخواست و پیشنهاد قیمت را ارسال نمایید .
دفاعیه رسیدگی به پرونده های مالیاتیحسابرسی و ممیزی مالی
0 پیشنهاد زیر یک میلیون
ارسال پیشنهاد

در حال حاضر پیشنهادی برای این پروژه ارسال نشده است