استخدام حسابدار ثابت در محل شرکت

با درود و احترام نیاز مند حسابدار خانم تمام وقت در شهرک صنعتی ده سرخ مبارکه . 1- حسابدار خانم با روابط عمومی بالا 2- مسیولیت پذیر و توانمند در ثبت اسناد مالی 3-توانایی و تسلط در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان 4-توانایی در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 5-توانایی در محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان 6-توانایی در ارسال لیست بیمه و حقوق حقوق و مزایا به نسبت توانایی و توافق با کارفرما . در صورتیکه تمایل به همکاری دارید رزومه خود را جهت بررسی ارسال بفرمایید .
دفتر نویسیمغایرت گیری اسنادتهیه لیست حقوق و دستمزدامور مالیاتی
0 پیشنهاد ده میلیون به بالا
ارسال پیشنهاد

در حال حاضر پیشنهادی برای این پروژه ارسال نشده است