نمونه قرارداد حسابداری و خدمات مالی

تاریخ انتشار: 1402/06/18

نمونه قرارداد حسابداری و خدمات مالی

در این مقاله به بررسی مفاهیم مربوط به نمونه قرارداد حسابداری و خدمات مالی پرداخته‌ایم. لازم به ذکر است که این مفهوم که در این مقاله به آن می‌پردازیم، با قرارداد کار حسابداری متفاوت است. پس اگر قصد تنظیم این نمونه قرارداد را دارید در این مقاله با ما همراه شوید.

قرارداد حسابداری

یکی از قراردادهای مهم در حوزه تجارت، قرارداد حسابداری است و در دسته‌بندی قرارداد پیمانکاری قرار می‌گیرد. این قرارداد میان دو شخص خصوصی بسته می‌شود و تابع قوانین مربوط به قواعد عمومی پیمان نیست.

لازم است برای درک بهتر مقاله، مفاهیمی را توضیح دهیم.

مفاهیم مقدماتی

قرارداد پیمانکاری

قراردادی است که بین کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود. در این قرارداد کارفرما انجام اموری را از پیمانکار که طرف دیگر قرارداد است می‌خواهد. موارد مربوط به قراردادهای پیمانکاری فراوان است و شامل حمل‌ونقل، ساختمان و ... است.

کارفرما

کارفرما در یک طرف از قرارداد پیمانکاری قرار دارد و در قبال پرداخت وجه مشخص، تعیین زمان معین و شرایطی دربندهای قرارداد انجام فعالیت‌هایی را از پیمانکار درخواست می‌کند.

پیمانکار

مجری اصلی بندهای قرارداد و مواردی که کارفرما دستور می‌دهد پیمانکار است. در واقع پیمانکار طبق امور درج‌شده در متن قرارداد متعهد به انجام امور و فعالیت‌هایی می‌شود.

منظور از کارگاه در قراردادهای پیمانکاری

اگر کارفرما از پیمانکار بخواهد که کار خود را در محل مشخصی انجام دهد قانون‌گذار آن محل را به‌عنوان کارگاه می‌شناسد.هر آنچه راجع به حسابداری پیمانکاری باید بدانیم

طرفین قرارداد حسابداری و خدمات مالی

قانون‌گذار برای هیچ‌یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی محدودیتی را برای تنظیم نمونه قرارداد پیمانکاری حسابداری اعمال نکرده است بنابراین هر دو گروه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند طرف این توافق قرار بگیرند.

الف- اگر طرف توافق شما اشخاص حقیقی باشد

در هنگام تنظیم قرارداد باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره تماس، نشانی دقیق و کدپستی را در متن قرارداد وارد کند.

ب- اگر طرف توافق شما هریک از  اشخاص حقوقی باشد

در متن قرارداد باید نام کاملی که با آن ثبت‌شده، کد اقتصادی، کد ثبتی، نشانی، کد پستی و شماره تماس آن شخص حقوقی در قرارداد ثبت شود.

نکته

علاوه بر دو گروه یاد شده، گروه سومی به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که حق امضای قرارداد را دارند و می‌توانند وکیل یا قایم‌مقام شخص حقیقی یا حقوقی باشند. نام، نام خانوادگی و سمت آن‌ها نیز در متن نمونه قرارداد حسابداری نوشته می‌شود.

قرارداد حسابداری

شرایط تنظیم قرارداد حسابداری

قانون‌گذار شرایط خاصی برای تنظیم نمونه قرارداد حسابداری تعیین نکرده اما تمامی قراردادها یک سری شرایط عمومی دارند که در صورت عمل نکردن به آن‌ها، قرارداد از اعتبار و حمایت قانون‌گذار ساقط می‌شود.

صلاحیت طرفین قرارداد حسابداری

یکی از شرایط عمومی که در نمونه قراردادهای حسابداری وجود دارد بررسی صلاحیت طرفین برای امضاء قرارداد است. به عبارتی در هنگام تنظیم نمونه قرارداد حسابداری و مالی باید مطمین شوید که از نظر قانون‌گذار هیچ‌یک از طرفین محدودیت یا منعی برای امضاء قرارداد ندارند.

بررسی صلاحیت افراد امضاء کننده‌ی قرارداد چگونه انجام می شود؟

بررسی صلاحیت این افراد از طریق مطالعه‌ی آخرین نسخه روزنامه رسمی آن شرکت انجام می‌شود.

 توجه: اگر طرف قراردادتان نماینده خود را برای امضاء قرارداد حسابداری فرستاده است، می‌توانید با بررسی حکم نمایندگی او مطمین شوید که آن حکم مربوط به همین قرارداد است.

 

اختیارات طرفین برای تنظیم قرارداد حسابداری و مالی

از جمله اختیارات طرفین برای تنظیم قرارداد با کارفرما، شامل موارد زیر می‌شود:

 • تعیین مرجع حل اختلاف؛
 • تعیین تعداد نسخه‌ها؛
 • تعیین وجه التزام؛
 • حق فسخ؛
 • و تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات قرارداد.

حال این موارد را توضیح می‌دهیم:

الف) مرجع حل اختلاف

در متن نمونه قرارداد، قانون‌گذار برای اشخاصی که قرارداد را تنظیم می‌کنند این امکان را در نظر گرفته که برای حل اختلافات احتمالی خود بتوانند مرجعی را جهت حل اختلاف در نظر داشته باشند. در این صورت اگر اختلافی از طریق صلح حل نشد می‌توانند به آن مرجع قضایی مراجعه کنند و حتماً باید به حکم صادر شده از طرف او عمل کنند.

دادگاه حل اختلاف قرارداد حسابداری

اگر طرفین قرارداد به دلایلی از ذکر مرجع حل اختلاف در متن قرارداد حسابداری خودداری کنند، قانون‌گذار جهت حل اختلاف مرتبط با قرارداد، سه دادگاه را تعیین می‌کند:

 • دادگاه محل امضای قرارداد با کارفرما.
 • دادگاه محل انجام تعهدات.
 • دادگاه محل اقامت شخصی که دعوا علیه او مطرح می‌شود.

دادگاه حل اختلاف-نمونه قرارداد حسابداری

ب) تعیین تعداد نسخه‌ها

اگر اختلافی در مورد قرارداد پیش آید و طرفین قرارداد به دادگاه یا مرجع حل اختلاف مراجعه کنند، آن مرجع اصل نسخه‌های قرارداد را از آن‌ها می‌خواهد؛ بنابراین طرفین باید یک نسخه اصلی از قرارداد را داشته باشند. این نسخه‌ها در صورتی اعتبار دارد که امضاء و اثر انگشت طرفین روی آن باشد. کلیه‌ی نسخه‌های نمونه قرارداد حسابداری باید یک شکل باشند و در تکمیل نمونه قرارداد ذکر شود که تمام نسخه‌ها از اعتبار یکسانی برخوردار است.

 • بهتر است تمام صفحات از جزء به کل شماره‌گذاری شود، مثلاً صفحه 2 از 3 و ....

ج) وجه التزام

وجه التزام چک یا سفته‌ای است که طرفین می‌توانند جهت ضمانت حسن انجام تعهدات از یکدیگر درخواست کنند. در زمان ارایه وجه التزام بهتر است طرفینی که آن را می‌دهد نام گیرنده را در آن بنویسد و به‌جای نوشتن تاریخ، عبارت به‌عنوان حسن انجام تعهدات در آن نوشته شود.

د) تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات

یکی از قراردادهایی که می‌تواند به قرارداد حسابداری پیوست شود یا در متن قرارداد آورده شود، قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه یا به عبارتی قرارداد محرمانگی اطلاعات است. به‌موجب این قرارداد طرف پیمانکار متعهد می‌شود که از افشای اطلاعاتی مانند اطلاعات زیر در نزد افراد دیگر خودداری کند:

 • صورت‌وضعیت مالی؛
 • ضرر و سود؛
 • بدهی و مطالبات کارفرما. 

افشای اطلاعات قرارداد جرم محسوب می‌شود و مجازات و جریمه خاص خود را دارد.

مبلغ قرارداد حسابداری پیمانکاری

طرفین می‌توانند پرداخت وجه قرارداد را به‌صورت نقدی یا اقساط تعیین کنند که حتماً باید مبلغ کل آن و تاریخ پرداخت در متن قرارداد حسابداری و مالی نوشته شود. مبلغ قرارداد به‌صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. کارفرما باید طبق تاریخ تعیین‌شده در قرارداد، وجه را بپردازد.

سوالات متداول

1- اختیارات طرفین برای تنظیم قرارداد چه مواردی را شامل می‌شود؟

مواردی شامل تعیین مرجع حل اختلاف، تعیین تعداد نسخه ها، تعیین وجه التزام، حق فسخ و تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات قرارداد. برای توضیح بیشتر در مورد این موارد به متن مقاله رجوع کنید.

2- چه دادگاهی برای حل اختلاف مربوط به قرارداد وجود دارد؟

قانون گذار برای حل اختلاف مرتبط با قرارداد، سه دادگاه معین می‌کند. دادگاه محل امضاء قرارداد با کارفرما، دادگاه محل انجام تعهدات و دادگاه محل اقامت شخصی که دعوا بر علیه او مطرح می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله در مورد نمونه قرارداد حسابداری و مالی و اختیارات طرفین قرارداد صحبت شد. امیدواریم مطالب ذکر شده برای شما مفید واقع‌شده باشد و در نحوه تنظیم قرارداد حسابداری و مالی مشکلی نداشته باشید.


بیشتر بخوانید:

 حسابداری صورت وضعیت پیمانکاری

دانلود نسخه PDF مقاله

نظرات خود را ثبت نمایید