شرکت‌ های حمل و نقل و حسابداری آن ها

تاریخ انتشار: 1398/10/25

شرکت‌ های حمل و نقل و حسابداری آن ها

در این مقاله شما با فرآیند حسابداری شرکت‌ های حمل و نقل به طور کامل آشنا می‌شوید.

بایستی در مرحله اول بعنوان یک حسابدار فرآیند کسب درآمد شرکتی که در آن مشغول به کار می‌شوید را به طور کامل شناسایی کنید.

حسابداری شرکت‌ های حمل و نقل


به طور مثال :
شرکت حمل و نقل جهت حمل بار مشتریان از رانندگان میخواهد بار را به مقصد برسانند.
طی فرایند انتقال بار از محل فروشنده به محل خریدار باید بارنامه به شکلی که در تصویر ملاحظه می‌کنید صادر شود.

بارنامه-شرکت‌ های حمل و نقل

 

آیا حق بیمه، حق اداره راه و حق پایانه متغیر است؟


شما بر اساس اسناد مثبته ای که در اختیار دارید عمل نمایید.

ارزش افزوده شرکت‌ های حمل و نقل چگونه است؟


ارزش افزوده در این اسناد در قسمت حق اداره راه پرداخت می شود (در صورتیکه شرکت حمل و نقلی که شما فعالیت میکنید هر سه ماه اظهارنامه ارزش افزوده را ارایه میدهد. شما ارزش افزوده را در بستانکار حساب درامد بستانکار کنید).

پیش کرایه و پس کرایه را چه کسی دریافت میکند؟


پیش کرایه توسط فروشنده و پس کرایه توسط خریدار به راننده پرداخت می شود.

درآمد شرکت‌ های حمل و نقل از چه محلی میباشد؟


شرکت‌ های حمل و نقل کمسیون را از راننده دریافت میکنند.

پیش کرایه چیست؟

 

دریافت وجه حمل بار طبق توافق خریدارو فروشنده از فروشنده بارپس کرایه چیست؟


پس کرایه دریافت وجه بار طبق توافق طرفین از خریدار بار


درصدی از کل کرایه حمل که بر اساس نوع بار محاسبه و جهت بیمه بار به یکی از دفاتر بیمه پرداخت میشود.

حق کمسیون چیست؟


مبلغی است که شرکت حمل و نقل از رانندگان بابت کمسیون دریافت میکنند.

نکات قابل توجه  • بارنامه‌های به صورت تجمیعی طی شماره های ثبت شده در اداره حمل و نقل و به صورت خام خریداری می شود که توسط شرکت حمل و نقل پر میشود؛

 

  • اگر بارنامه‌ای تخریب شد، بایستی نسخه خراب به اداره حمل و نقل گزارش شود؛

 

  • بارنامه ها به صورت تجمیعی پرداخت می‌شوند.در زمان خرید این اوراق که همان برگ بارنامه است، ثبتی را که در تصویر ملاحظه می‌کنید می زنند:
ثبت-شرکت‌ های حمل و نقل 

 

آموزش حسابداری شرکت‌ های حمل و نقل به همراه فیلم


در تاریخ 9/23 سه عدد بارنامه صادر شده است که صندوق دار خلاصه آیتم های بارنامه را در جدولی تنظیم و ضمیمه بارنامه ها به حسابداری تحویل میدهد ( عکس بارنامه ها در پایان مقاله).

همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید:

هر ردیف از جدول مربوط به یک بارنامه است که موارد درج شده در بارنامه به صورت خلاصه و منسجم در این برگه گزارش شده است.

جدول بارنامه ها-شرکت‌ های حمل و نقل

  • مبالغ  این جدول بر اساس درصدی از کرایه حمل پایه هستند؛

 

  • ملاک عمل ما بر اساس فرضیه ای از درصدهای همین جدول می‌باشد؛

 

  • ممکن است درصدها در واقعیت کمتر یا بیشتر باشند که سندهای مربوطه بر اساس همان درصدها ثبت می‌شود.

 

  • حال با همین فرضیه سند مربوط به خلاصه روکش بارنامه ها را ملاحظه کنید:سند روکش بارنامه ها

 


همانطوری که در تصویر، سند حسابداری را ملاحظه میکنید:

به میزان مبلغ دریافت شده از راننده صندوق بدهکار می شود.

که این مبلغ دریافتی از راننده جمع ستون‌های کمسیون+بیمه حمل بار +حق تمبر +حق پایانه + حق اداره راه می‌باشد.

قسمت بدهکار:


موجودی نقد و بانک=مبلغی که از راننده دریافت میشود.

قسمت بستانکار:


بیمه حمل بار و حق پایانه و اداره
حساب کمسیون (جز درامدها)
حق تمبر جزو اوراق و ماهیت بدهکار دارد (که در در اینجا کاهش پیدا کرده است)

زمانیکه شرکت بدهی به بستانکاران را تسویه میکند، بستانکاران بدهکار و موجودی نقد و بانک بستانکار می‌شود .

ادامه سند

 


در تاریخ پرداخت بدهی به اداره حمل و نقل  ثبت میشود:

ثبت تاریخ پرداخت بدهی به اداره حمل نقل

 


در تاریخ پرداخت وجه بدهی به اداره راه و ترابری ثبت میشود:

پرداخت به راه و ترابری


عکس بارنامه ها

بارنامه 1 فایل های ضمیمهدسترسی دارید

بارنامه 2 فایل های ضمیمهدسترسی دارید

بارنامه 3 فایل های ضمیمهدسترسی دارید

فیلم آموزشی حسابداری شرکت های حمل و نقل

در فایل تصویری زیر، تمام نکات در مورد حسابداری شرکت های حمل و نقل را برای شما کامل توضیح دادیم.

نکات حسابداری شرکت های حمل و نقل ویدیو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید
[presto_player id=17608]

سخن آخر


در پایان امیدواریم آموزش های این مقاله برای شما مفید باشد. نظرات و سوالات خود را در مورد حسابداری شرکت های حمل و نقل می توانید برای ما کامنت کنید.


ب
یشتر بخوانید:

حسابداری صورت وضعیت پیمانکاری


دانلود نسخه PDF مقاله

نظرات خود را ثبت نمایید