مقاله حسابداری

تاریخ انتشار: 1401/12/05

مقاله حسابداری

مقاله حسابداری - شما عزیزان میتوانید مقاله های حسابداری را در این صفحه مشاهده نمایید . در ابتدا فهرستی از عنوان های مقاله ها  را برای شما آوردیم تا در صورت تمایل جهت مطالعه دانلود کنید.

مقاله حسابداری انواع شرکتها 


درصورتی که میخواهید با نام شما مقاله منتشر شود، مقاله خود را همراه با مشخصات نویسنده برای ما ارسال نمایید.

فهرست مقاله های حسابداری

 

آموزش و پرورش حسابداری(دانشگاه الزهرا)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. ارزیابی کارایی گروه های آموزشی حسابداری دانشگاه های سراسری و آزاد استان اصفهان

 

  1. تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیط های تجاری جدید با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

 

  1. مسیله شناسی، پژوهش و آموزش در حسابداری

 

  1. آینده آموزش حسابداری در ایران، فرصت ها و تهدیدها

 

  1. مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری در کشورهای مختلف

 

  1. آموزش دانشجویان در حرفه حسابداری و حسابرسی برای فراگیری راهکارهای پیشگیری و کشف تخلف و تقلب

 

  1. مقاله حسابداری بررسی تطابق استنادی پایان نامه های فارغ التحصیلان با منابع کتابخانه ای و فعالیت های پژوهشی اعضای هییت علمی رشته حسابداری دانشگاه تهران

 

  1. رابطه ضوابط اخلاق حرفه ای حسابداری با آموزش های دانشگاهی

 

  1. نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی

 

  1. بررسی اثر بخشی برنامه آموزش حسابداری در مقطع ارشد

 

  1. نگاهی بر نیازمندی های آموزش حسابداری

 

  1. آموزش حسابداری در هزار توی روشهای تدریس

 

  1. بازشناسی مطالعات میان رشته ای در حسابداری و حسابرسی

 

  1. درک یادگیری دانشجویان حسابداری

 

  1. کاربرد مدل سه جانبه ی دانشگاه ، صنعت و دولت در تدوین الگوی حسابداری نوین مقاله های حسابداری/بازار سرمایه(دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی

 

  1. تاثیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد مالی و عملیاتی بنگاه های مشمول واگذاری

 

  1. بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت ها

 

  1. ارتباط اهرم مالی با بازده سهام و سود تقسیمی

 

  1. بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و ساختار مالی شرکت ها

 

  1. مقاله حسابداری بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار نسبت به اطلاعات حسابرسی تداوم فعالیت شرکت ها

 

  1. بررسی برتری ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مدیران

 

  1. مروری بر روند تکاملی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

 

  1. مفاهیم بنیادی فروش استقراضی و راهکارهای پیاده سازی آن در بازار سرمایه ایران

 

  1. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی شرکت ها ، با استفاده از روش پالیک برای اندازه گیری سرمایه فکری

 

  1. بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه در شرکت ها

 

  1. تاثیر مالکیت نهادی بر نوسانات قیمت و حجم معاملات سهام

 

  1. ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله الگوریتم ژنتیک و...مقاله بورس کالا و فرابورس


در این مقاله دو بازار بورس کالا و فرابورس ایران مورد بررسی قرار می گیرند.

 مقاله های حسابداری/حسابداری بخش عمومی (دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. حسابداری در امپراطوری هخامنشیان

 

  1. ارایه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی

 

  1. حسابداری اجتماعی بعنوان ضامن نظم و توسعه اجتماعی

 

  1. مسیولیت اجتماعی شرکت ها و نظریه نهادی

 

  1. سهمی از رویای تعهدی

 

  1. مقاله حسابداری بررسی تاثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان بوشهر

 

  1. طراحی مدلی به منظور ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات حسابداری در بانک ها

 

  1. حسابداری خمس

 

  1. بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی از سیستم اطلاعاتی حسابداری مقاله های حسابداری/حسابداری مدیریت(دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی بر گونه شناسی مایلز و اسنو

 

  1. بررسی نقش عوامل تولید ناب در بهبود شاخص های عملکرد با استفاده از معیارهای مالی

 

  1. حسابداری مصرف منابع:تفکری نو اما اصیل در حسابداری مدیریت

 

  1. نحوه شناسایی ظرفیت بلا استفاده در حسابداری مصرف منابع و بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

 

  1. مقاله حسابداری بررسی آثار مالی برون سپاری حسابداری در گروه صنعتی نیکو

 

  1. بازاندیشی فلسفی حسابداری مدیریت

 

  1. بررسی دلایل عدم اجرای سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های بزرگ و متوسط استان آذربایجان شرقی

 

  1. تصمیم گیری لجستیک در حسابداری مدیریت با استفاده از روش های کمی نوین

 

  1. نقش و جایگاه حسابداری مدیریت در خلق و حفظ مزیت های رقابتی و ارزش آفرینی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مقاله های حسابداری/بازار سرمایه(دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. کارایی واکنش بازار سهام نسبت به اخبار اعلان سود حسابداری

 

  1. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان

 

  1. بررسی و مقایسه رابطه بازده سهام و کیفیت سود با استفاده از الگوهای لویز، بارتون و..

 

  1. بررسی و مقایسه رابطه ساختار سرمایه و کیفیت سود

 

  1. مقاله حسابداری بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری

 

  1. بررسی روند تدریجی رابطه ی متغیرهای حسابداری و قیمت سهام به کمک مدل بیز سلسله مراتبی

 

  1. آزمون رابطه متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه

 

  1. تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود

 

  1. تعیین رابطه بین محرک های ارزش حسابداری و بازده سهام

 

  1. و... مقاله های حسابداری/حسابداری و راهبری شرکتی(دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. بررسی ارتباط معیارهای راهبری شرکتی و شاخص های ارزیابی عملکرد با توجه به معیار ارزش آفرینی

 

  1. مقاله حسابداری بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی

 

  1. اثر ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای اطلاعات

 

  1. کارکرد مدل های تعدیل شده مدیریت سود در بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی با مدیریت سود

 

  1. رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر هموار سازی سود مقاله های حسابداری/حسابرسی (دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران

 

  1. حسابرسی مستمر راهکاری نوین در عصر فناوری اطلاعات

 

  1. بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی

 

  1. لزوم توسعه به کارگیری روش های داده کاوی در حسابداری و حسابرسی

 

  1. بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسو اقلام تعهدی اختیاری

 

  1. پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران

 

  1. مقاله حسابداری تضاد منافع حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و میزان تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای در کاهش آن

 

  1. حسابرسی بین المللی و حاکمیت شرکتی

 

  1. ارایه مدل تجربی برای پیاده سازی و به کار گیری جسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

 

  1. جایگاه حسابرسی مستمر در آموزش و سازمان های اقتصادی

 

  1. بررسی و تبیین تاثیر اندازه دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی قراردادهای آتی(دکتر حسن همتی)


این مقاله حسابداری با توجــه به موضوع گزارشــگری قراردادهای آتی که در پیش نویس اســتاندارد شــماره 15 ،حســابداری سرمایه گذاریها و استاندارد شماره 16 ،تسعیر ارز، مورد توجه قــرار گرفته، نحوه ی برخورد و ثبت قراردادهای آتی را مورد بررسی قرارداده است.

مقاله  "کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب"

 

 مقاله های حسابداری/گزارشگری مالی(دانشگاه الزهرا تهران)

 

فهرست عنوان مقالات:  1. شناسایی درآمد در شرکت های نرم افزاری در ایران

 

  1. بررسی تطبیق علامت های تجاری در استاندارد حسابداری ایران و سایر کشورها

 

  1. ارایه مدل سنجش و گزارشگری سرمایه فکری در آموزش عالی

 

  1. رعایت و کفایت استانداردهای حسابداری در صورت های مالی شرکت های لیزینگ ایران

 

  1. بررسی محتوای اطاعاتی روش های افشای جریان های نقد عملیاتی

 

  1. مقاله حسابداری بررسی ارتباط بین بدهی و مدیریت سود

 

  1. تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران

 

  1. اطلاعات حسابداری و اطلاعات کوانتومی

 

  1. تاثیر ترکیب هییت مدیره بر محافظه کاری مورد کاوی صنعت بانکداری
مقاله های حسابداری

آموزش و پژوهش حسابداری فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهرا تهران

<i
>

دسترسی دارید

بازار سرمایه فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

بورس کالا و فرابورس فایل های ضمیمه


<i
>

دسترسی دارید

حسابداری بخش عمومی فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

حسابداری مدیریت فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

مالیه و بازار سرمایه فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

حسابداری و راهبری شرکتی فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

حسابرسی فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

قراردادهای آتی فایل های ضمیمه


دکتر حسن همتی

<i
>

دسترسی دارید

کاربرد هزینه یابی هدف فایل های ضمیمه


دکتر حسن همتی-ناصر پرتوی-محمد زین العابدینی

<i
>

دسترسی دارید

گزارشگری مالی فایل های ضمیمه


دانشگاه الزهراء تهران

<i
>

دسترسی دارید

سخن آخر


در این نوشته، مقاله حسابداری های مختلفی را معرفی کردیم. در صفحه اصلی سایت  نیز در قسمت مقالات می توانید مقالاتی را که در زمینه آموزش حسابداری نوشته شده است را بازدید فرمایید و نظرات سازنده خود را برای ما کامنت کنید.

دانلود نسخه PDF مقاله

نظرات خود را ثبت نمایید