ماده 251 مکرر-شکستن قفل مالیات

تاریخ انتشار: 1401/12/03

ماده 251 مکرر-شکستن قفل مالیات
در این مقاله شما را با ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم آشنا می کنیم. در پایان دو ویدئو آموزشی نیز در همین رابطه برای شما قرار دادیم.

ماده ۲۵۱ مکرر چیست ؟  • ماده 251 مکرر در اصل شکستن قفل مالیاتی است که توسط ممیز تشخیص داده شده است. در برخی از موارد قانونی، ما در اعتراض به برگ تشخیص و قطعی به نتایج موردنظر خود نمی رسیم و پرونده نیز در مرجع دیگری قابل طرح نیست و همچنین آراء قبلی ممکن است ناعادلانه باشد. زمانیکه در هیات بدوی و تجدید نظر نتوانیم مالیات را بشکنیم و دلایل کافی جهت اثبات ناعادلانه بودن مالیات داشته باشیم ماده 251 مکرر راه حلی مطمئن جهت شکست مالیات است. بنابراین به مودی این امکان را می دهند که با وجود مدارک و مستندات و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای رسیدگی مجدد را بنماید تا با دستور وزیر پرونده مجددا توسط هیاتی سه نفره رسیدگی شود. زمانیکه برگه قطعی مالیات صادر شد می توانیم بر اساس برگه قطعی شرکت را در ماده 251 مکرر را طبق سامانه ارسال کنید و حدود 10 ماه منتظر بمانیم تا نتیجه شکایت در سامانه ابلاغ شود. در نهایت در 99درصد مواقع با این شکایت موافقت و دستور رسیدگی مجدد می دهند  و صدور قرار جهت تعیین کارشناس برای رسیدگی صادر می شود.

  • ضمن اینکه اعتراض به هیات 251 مکرر مهلت زمانی ندارد.


251 مکرر

ترکیب هیئت موضوع ماده 251 مکرر


این هیئت شامل 3 نفر است که از طرف وزیر امور اقتصاد و دارائی تعیین می شود. قانون گذار شرط خاصی را برای انتخاب اعضاء قرار نداده است ولی اعضای هیئت باید مجرب و واقف به مقررات حاکم بر امور مالیاتی باشند.

تمامی اعضاء باید در جلسات حاضر باشند و تصمیم گیری ها به اکثریت آراء یعنی حداقل دو نفر قطعی ولازم الاجرا می شود.

حدود اختیارات اعضاء هیئت ماده 251 مکرر


این هیئت صلاحیت رسیدگی به مواردی را دارد که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارجاع می دهد

موارد ارجاع پرونده به هیات 251 مکرر


- زمانیکه مالیات قطعی شده است.

- وقتی در مراجع دیگر قابل طرح نباشد.

- شکایت مستد به مدارک و ادله کافی مبنی بر اثبات ناعادلانه بودن مالیات باشد.

- زمانی که وزیر اموراقتصاد و دارایی با اعتراض مودی جهت رسیدگی مجدد پرونده موافقت کرده باشد.

توجه کنید که طرح شکایت از طریق ماده 251 مکرر  جزء حقوق انحصاری مودی است پس اداره امور مالیاتی نمی تواند به استناد این ماده طرح شکایت کند.

شرایط رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر


روند رسیدگی در این ماده که به نوعی دادخواهی مالیاتی خارج از جریان عادی دادرسی های مالیاتی است دارای شرایطی است . از جمله :

  • مالیات مورد شکایت باید قطعی شده باشد

  • نوع و موضوع اختلاف مالیاتی می تواند شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم باشد

  • ادعای مودی باید دارای مدارک و مستندات کافی باشد

  • شکایت مودی فاقد محدودیت زمانی است

  • تاریخ ابلاغ مالیات قطعی تاثیری در اعتراض مودی، پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض او برای طرح در این هیئت ندارد.

  • صلاحیت وزیر امور اقتصاد و دارایی بر پایه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م جنبه ی گزینشی / اختیاری دارد.


نحوه رسیدگی به اعتراض


*مودیان مالیاتی برای اعتراض به حکم قطعی مالیاتی باید فرمی را تکمیل و مدارک خود را به دبیرخانه ارائه دهند.

*دبیرخانه ماده 251 مکرر موظف به ثبت شکایت است. اگر مستندات کامل نباشد، مراتب را سریع و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ثبت جهت تکمیل و رفع نواقص به مودی اعلام نماید.

*دبیرخانه شکایت ها را بررسی می کند و با استعلام از سازمان امور و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط،گزارشی را تهیه می کند.

*در این مرحله گزارش را برای اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیئت ماده ۲۵۱ مکرر به دفتر وزیر امور اقتصاد و دارائی منعکس می نماید.

*اگر پرونده را قابل ارجاع به هیئت ماده 251 مکرر تشخیص دهند هیات سه نفره ای که شامل سه نفر از اعضای ثابت یا مامور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند ارجاع می دهند تا نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

*هیئت سه نفره منتخب در ابتدا برای بررسی شکایت ، اسناد لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام می نمایند. در صورت نیاز به دعوت از مسئول مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت ارائه توضیحات حضوری از طریق قرار کارشناسی اقدام می کنند.

*سازمان امور مالیاتی موظف هستند نسبت به ارائه مدارک و اسناد لازم هیئت منتخب با حفظ اصول و قوانین لازم  جهت حفظ تمام مدارک و جلوگیری از فقدان آن ها از طریق لاک و مهر پرونده های ارسالی و ارسال کپی مصدق اسناد در اسرع وقت اقدام کنند.

*در نهایت هیئت سه نفره بعد از بررسی های لازم نسبت به صدور حکم نهایی اقدام می نماید.

*دبیرخانه سریعا حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع مربوط و نیز به مودی یا وکیل او ابلاغ می کند.

نکته


توجه داشته باشید، در صورتیکه برگه مالیات قطعی و مبلغ مالیات تشخیص داده شده پرداخت نشود، پرونده به قسمت اجرا و مبلغ مربوطه مطالبه می شود و اعتراض ماده 251 مکرر ، مانع از مرحله اجرا و مطالبه مالیات نمی گردد. در صورتیکه تشخیص داده شود که این مالیات ناعادلانه بوده است، مبلغ مطالبه شده مسترد می گردد.


در فیلم های آموزشی زیر نحوه چگونگی ارسال شکایت در سامانه ماده 251 را مشاهده بفرمایید. 

فیلم آموزشیماده 251 مکرر

چگونگی ارسال شکایت در ماده 251

ویدئو شماره 1 ویدئو


دسترسی دارید


ویدئو شماره 2 ویدئو


دسترسی دارید


سخن آخر


حال که در این مقاله با ما همراه بودید، پیشنهاد می کنم مقاله ی " حسابداری سامانه های مالیاتی " را که در قسمت مقالات قوانین مالیاتی سایت هست حتما مطالعه بفرمایید.

دانلود نسخه PDF مقاله

نظرات خود را ثبت نمایید