حسابداری از صفر

تاریخ انتشار: 1401/10/27

حسابداری از صفر

در این مقاله قصد داریم در مورد مباحثی از حسابداری از صفر برای شما توضیحاتی به همراه فیلم آموزشی ارائه دهیم.

آموزش حسابداری از صفر-جلسه اول


برای شروع حسابداری باید معادله حسابداری را یاد بگیرید تا گزارشاتی از قبیل:

- ترازنامه

- سود و زیان

 - و...

را استخراج کنید.


 معادله حسابداری را اینگونه تعریف می کنیم.

 1)یک عدد نوت بوک به ارزش 5.000.000 تومان دارید.

2)   2.000.000 تومان پول نقد در بانک دارید.

3) 200.000 تومان پول در جیبتون دارید.

4) بابت نوت بوک 1.0000.000 تومان بدهکارید.

حالا بیایید در این دیتیل وارد کنید.


معادله

حسابداری از صفر

حسابداری از صفر-جلسه دوم


***  دارایی ها و بدهی ها و متعاقبش سرمایه گاهی کم و گاهی اضافه می شوند.

مثلا:

– از بانک 1.000.000 تومان برداشت میکنیم ، پس بانک کاهش پیدا می کند.
– به بانک 500.000 تومان اضافه می کنیم، پس بانک افزایش پیدا می کند.
– نوت بوکمان را فروختیم، پس دارایی نوت بوک کاهش پیدا می کند.
– پول نوت بوک را پرداخت کردیم پس بدهیمان کاهش پیدا می کند.

آموزش حسابداری از صفر-قسمت اول افزایش و کاهش (کم و زیاد شدن) دارایی ها و بدهی ها را در حسابداری چگونه نشان دهیم؟


در اول کار یه قراری با هم بزاریم:

- وقتی میگیم قسمت راست جدول یعنی بدهکار 

- وقتی میگیم قسمت چپ جدول یعنی بستانکار 

توجه


بدهکار و بستانکار در حسابداری هر کدام یک کلمه با تعریف   جدید است.

بدهکار و بستانکار که در عامیانه به کار میرود را با این بدهکار و بستانکار اشتباه نگیرید.

آموزش حسابداری از صفر-قسمت دوم

جلسه سوم - سند حسابداری


این دو جدول که در بالا در موردش صحبت کردیم ،در حسابداری بهش میگن سند حسابداری 

سندحسابداری باید:


1) دارای تاریخ باشد.

2) دارای شماره باشد.

3) مبلغ در طرف راست و چپ جدول(بدهکار و بستانکار) مساوی باشد.

4) دارای شرح سند باشد. (توضیح مختصر در مورد سند) .

5) دارای شرح حساب باشد.

حسابداری از صفر-شرح حساب


منظور از شرح حساب چیه، به طور مثال :

دارایی ها


- بانک (حسابی بنام شرکت در بانک افتتاح می شود)
- صندوق (مبالغی که صندوقدار ازمشتریان دریافت میکند)
- اسناد دریافتی ( چکهای دریافتی از مشتریان)
- حسابهای دریافتی(بدهکاران) (اشخاصی که به شرکت مابدهکارند)

بدهی ها


- حسابهای پرداختی(بستانکاران) (اشخاصی که شرکت به آنهابدهکار است)
- اسناد پرداختی(چکهایی که شرکت پرداخت کرده است)
- وام بانکی ( وامی که شرکت دریافت کرده است)

سرمایه

 

آورده سهامداران:


آقای الف

آقای ب

آموزش حسابداری از صفر-قسمت سوم

جلسه چهارم - ثبت سند


سند حسابداری را یادتونه؟

این جلسه میخوایم سند بزنیم و نیاز به رویداد مالی داریم.بریم یه اتفاق (رویداد مالی) را بررسی کنیم.

حسابداری از صفر-قسمت چهارم(بررسی یک رویداد مالی )

جلسه پنجم - بررسی یک رویداد مالی
یک رویداد مالی دیگر را بررسی می کنیم

تاریخ پنجم آذر ماه:

آقای امیدی آپارتمانی به مبلغ 3،000،000 ریال خریداری کرد و چک به همین مبلغ به فروشنده آپارتمان پرداخت شد.

برای ثبت این سند در این رویداد باید به دنبال دو حساب بگردید.

این دو حساب شامل :

1)ساختمان   2) اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی، چک هایی هستند که صادر می شود و قرار است در آینده این چک از بانک شرکت وصول شود.

حال می خواهیم افزایش یا کاهش را در هر کدام پیدا کنیم.

ساختمان چون افزایش یافت ، بدهکار می شود

اسناد پرداختنی جزء بدهی هاست و چون بدهی چک ما افزایش داشته بنابراین اسناد پرداختنی بستانکار می شود.

در نتیجه سند می زنیم:

ادامه رویداد مالی بعدی را می توانید در فیلم آموزش حسابداری از صفر زیر ببینید

آموزش حسابداری از صفر-قسمت پنجم

جلسه ششم -ادامه ثبت سند

 

تاریخ بیستم آذر ماه:


آقای امیدی چک شماره 102 را به مبلغ 500،000 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی تعمیرگاه امید صادر و به شرکت سپید تسلیم کرد.

قرار شد دو تا حساب از هر رویداد پیدا کنیم.

برای ثبت این سند در این رویداد داریم:

1)اسناد پرداختنی  2)حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی: در این رویداد بدهی اسناد پرداختنی افزایش می یابد، پس بستانکار می شود.

حسابهای پرداختنی: یک بدهی به نام شرکت سپید کاهش می یابد، پس حساب پرداختنی بدهکار می شود.

در نتیجه سند می زنیم:

حسابداری از صفر-6

تاریخ بیستم آذرماه :


در ادامه از فیلم زیر ببینید

آموزش حسابداری از صفر-قسمت ششم

جلسه هفتم - دفتر روزنامه و کل


در جلسه قبل اسناد آذرماه تعمیرگاه امیدی را ثبت زدیم.

حتما براتون سواله که چرا سند می زنیم و قراره نتیجه چی بشه؟

باید بگم:


حسابداری فرآیندی در یک دوره مالی هست

*مثلا دوره 1389 یا دوره مالی 1399

* یا مثلا دوره مالی آذر ماه آقای امیدی

در تعمیرگاه امیدی فرض کردیم آذرماه یک دوره مالی است

فرآیند چیه؟؟


منظور از فرآیند یعنی در حسابداری باید مراحل زیر را در یک دوره مالی انجام دهید.

1-جمع آوری اطلاعات(رویدادهای مالی)

2-تجزیه و تحلیل رویدادها و ثبت سند

3-ثبت دفتر روزنامه

4-انتقال به دفتر کل

5-مانده گیری دفتر کل

6-استخراج تراز آزمایشی

7-اصلاحات، مانده گیری و تراز آزمایشی مجدد

8-بستن حسابهای موقت و اختتامیه

9-تهیه گزارشات مالی

ادامه مبحث در فیلم زیر

قسمت هفتم آموزش حسابداری از صفر

ادامه فیلم های آموزشی حسابداری از صفر


فصل اول: ترازنامه-اختتامیه -دوره مالی تعمیرگاه امیدی

در این بخش آموزش مربوط به ترازنامه ،اختتامیه و دوره مالی دیماه تعمیرگاه امیدی (درآمدها و هزینه ها) را می توانید ببینید

تعریف ترازنامه ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

اختتامیه ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

دوره مالی دیماه تعمیرگاه امیدی ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی داریدفصل دوم: بستن حسابهای موقت

در این قسمت در مورد نحوه بستن حسابهای موقت صحبت کردیم

بستن حسابهای موقت ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی داریدفصل سوم: تنخواه- سرمایه گذاری و برداشت

در این قسمت منظور از تنخواه گردان را توضیح و در مورد سرمایه گذاری و برداشت صحبت کردیم

سرمایه گذاری و برداشت ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

تنخواه و تنخواه گردان ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی داریدفصل چهارم: پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها

در این بخش در مورد پیش دریافت و پیش پرداخت ها توضیح دادیم

پیش دریافت ها ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

پیش پرداخت ها ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی داریدفصل پنجم: ذخایر-سپرده ها - اندوخته ها

در این قسمت در مورد ذخایر ، سپرده ها و اندوخته ها صحبت کردیم

تعریف ذخایر ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

معرفی سپرده ها ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

معرفی اندوخته ها ویدئو


کلیک کنید و فیلم را ببینید

دسترسی دارید

در پایان


امیدواریم از آموزش های حسابداری از صفر ما که به همراه فیلم بودند استفاده کرده باشید. در دوره های حضوری  ما به صورت مفصل تر با مباحث صفر تا صد حسابداری آشنا می شوید. اگر سوالی در زمینه حسابداری دارید می توانید از لینک پرسش و پاسخ ما در سایت سوالات خود را بپرسید تا کارشناسان پاسخ شما را بدهند.

بیشتر بخوانید: محاسبه گردش موجودی کالا

کاربرد حساب T در حسابداری

دانلود نسخه PDF مقاله

نظرات خود را ثبت نمایید