محسن تسلیمی

محسن تسلیمی

حسابدار صنعتی

درباره من

علاقمند به حسابداری هستم
روحیه قوی در محیط کار و در برخورد با کارمندان دارم
مسئولیت پذیرم
امور مالی برای من بسیار جذاب است
تحلیلگر و دقیق هستم
به کامپیوتر و نرم افزارهای مالی آشنایی دارم

سوابق شغلی

مدیریت انبار

1385

دادرس آتش مدیریت انبار

مدیریت انبار ، حسابدار انبار

1391

آروین صنعت انبار و ریالی کردن رسیدها و حواله ها

مدیریت انبار ، حسابدار انبار ، حسابدار صنعتی ، مدیریت خرید

1394

فولادکوبان بیشتر به عنوان حسابدار صنعتی

سوابق تحصیلی

پیام نور

سال 1409

رشته مدیریت دولتی

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

تهیه بهای تمام شده