شراره سهرابی

شراره سهرابی

کمک حسابدار / حسابدار

درباره من

دامنه فعالیت درتهران شمال شرق تهران ومحدود میدان وچهارراه ولیعصرونارمک و...
طی کردن دوره های کاراموزی وکارورزی دربیمارستان و کلینیک های درمانی
متاهل/ دارای دوفرزند/52ساله /پیگیر متعهد فعال دارای سوابق شغلی مرتبط وغیر مرتبط باحسابداری

سوابق شغلی

کمک حسابدار/حسابدار

75 تا80

دانشگاه هنر

کارمنداداری

91تا93

تصویربرداری پزشکی فعالیت درسمتهای مختلف اداری ومالی

کارورزی وکاراموزی

دوران تحصیل

بیمارستان وکلینک درمانی طی کردن واحدهای دانشگاهی

سوابق تحصیلی

دانشگاه علمی کاربردی

سال 1396 تا 1400

رشته حسابداری مالی

جوایز و افتخارات

دوره های اموزشی نرم افزارهای حسابداری هلو سپیدارو اکسل درحسابداری

بهمن 401تااردیبهشت 402

موسسه مالی حسابداری پیشگامان اموزشی کارورزی

ارائه مقاله درموردبورس اشتغال وکارافرینی

1398

دانشگاه کارگزاری

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

تهیه لیست حقوق و دستمزدمغایرت گیری اسناددفتر نویسی