معصومه فتحی

معصومه فتحی

حسابدار ثابت در محل

درباره من

مهارت در نرم افزار حسابداری
مدیریت زمان و سازماندهی
منظم و دقیق هستم
پشتیبانی و همراهی تیم
مهارت در یادگیری
مهارت های ارتباط کلامی
مهارت در ارتباطات و مذاکره

سوابق تحصیلی

قم

سال 1389

رشته حسابداری

سیستان و بلوچستان

سال 1392

رشته حسابداری

جوایز و افتخارات

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

امور مالیاتیتهیه گردش وجوه نقدارسال صورتحساب به سامانه مودیان
+1 تخصص دیگر