عرفان واحدی

عرفان واحدی

حسابدار

درباره من

آشنا با اکسل و نرم افزارهای مالی سپیدار . هلو . آرتا .کارآمد و ....

سوابق شغلی

حسابدار

1401-02

شرکت پخش غذایی و بهداشتی مهرآورگستر کمک حسابرس داخلی. کمک حسابدار انبار - حسابداری فروش

سوابق تحصیلی

دانشکده دولتی شمسی پور تهران

سال 1396-400

رشته حسابداری

دانشکده دولتی محمود آباد

سال 1400-1402

رشته حسابداری

دانشگاه شمال

سال 1402-ارشد (در حال تحصیل )

رشته حسابداری

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

مغایرت گیری اسنادتهیه گردش مواد و کالااستخراج لیست اموال و دارایی ها
+1 تخصص دیگر