سحرناز منصوری

سحرناز منصوری

حسابدار

درباره من

شخص مسئولیت پذیری هستم
به یادگیری بیشتر علاقمندم
دارای مهارت در ارتباطات هستم
هدفم پیشرفت در کارمالی است
مدیر سازمان را درک میکنم و در جهت بهره وری سیستم تلاش میکنم

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

حسابرسی تامین اجتماعی