محمد اتحادی

محمد اتحادی

حسابدار

درباره من

حسابداری یک شغل بی نظیره که من بهش علاقه زیادی دارم . تسلط کافی در مورد سامانه های دولتی تامین اجتماعی - اداره مالیات - ارسال فاکتور به صورتحساب مودیان دارم
د رکارم مسئولیت پذیرم و با علاقه کار مالی رو انجام میدم

سوابق شغلی

حسابدار

1402

بتن

سوابق تحصیلی

کاشان

سال 1380

رشته

سرای حسابدار

سال 1401

رشته

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

ارسال صورتحساب به سامانه مودیانمغایرت گیری اسنادتهیه لیست حقوق و دستمزد