اسماعیل کیخایی

اسماعیل کیخایی

حسابدار

درباره من

منضبط ، قانون مند ، وقت شناس و دقیق

سوابق شغلی

حسابدار

1399 و 1400 و 1401

شرکت های حمل و نقل زمینی

حسابدار

1401 و 1402 و 1403

موسسات خیریه

حسابدار

1402 و 1403

کارگاه تولیدی

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

تهیه لیست حقوق و دستمزدپلمپ دفاتردفتر نویسی
+4 تخصص دیگر