آرزو ایوبی

آرزو ایوبی

حسابدار

درباره من

شخص مسئولیت پذیری هستم
به یادگیری بیشتر علاقمندم
دارای مهارت در ارتباطات هستم
هدفم پیشرفت در کارمالی است
مدیر سازمان را درک میکنم و در جهت بهره وری سیستم تلاش میکنم

سوابق تحصیلی

پیام نور

سال 1390

رشته حسابداری

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

تهیه لیست حقوق و دستمزدمغایرت گیری اسناد