داود اکبری

داود اکبری

حسابدار

درباره من

لیسانس برق(مخابرات سیار)-دوره های بازار کار رفتم

سوابق شغلی

انباردار-سرپرست انبار ص (نرم افزار پوپک)

3

شرکت کیهان صنعت قایم

حسابدار فروش-حسابدار مالی

3

شرکت سفال توس

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

تهیه لیست حقوق و دستمزدتهیه گردش وجوه نقدمغایرت گیری اسناد