تمدید مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 تا 22 اردیبهشت ماه

تاریخ انتشار: 1403/02/10

تمدید مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 تا 22 اردیبهشت ماه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: چنانچه مودیان محترم مالیاتی، اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال 1402 را تا بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح، تکمیل و مسترد نمایند، از بخشودگی 100 درصدی جرایم موضوع ماده (37) و بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تا سقف جرایم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی، برخوردار می شوند.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید