مزایای تسریع در تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402

تاریخ انتشار: 1403/02/24

مزایای تسریع در تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌فرض ارزش‌افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند.

متن اطلاعیه مذکور به شرح زیر است:

اطلاعیه 29- مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌فرض ارزش‌افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ لذا با توجه به پایان مهلت ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی دوره زمستان در سامانه مودیان، مودیان محترم می‌بایست ضمن بررسی صورتحساب‌های ثبت شده در کارپوشه خود، تمامی معاملات خود که به دلایل مختلف از جمله:

  1. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده،
  2. عدم ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی فصل زمستان در فرصت تعیین شده جهت صدور تا ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان،
  3. عدم ارسال و ثبت موفق صورتحساب در سامانه مودیان که بدلیل ایراد در صورتحساب با خطا مواجه شده،
  4. عدم ارسال صورتحساب‌های ثبت شده در سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)  که توسط متولیان امر به سامانه مودیان ارسال نشده است
  5. و سایر موارد

در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان برای آن صورتحساب الکترونیکی ثبت نشده است را در اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1402 در ستون خارج از سامانه مودیان و در ردیف‌های مربوطه ابراز نمایند.

شایان ذکر است برای تمامی اطلاعات ثبت شده در ستون خارج از سامانه مودیان در ردیف‌های مختلف، مودیان مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 آن و سایر رویه‌های قبلی موضوعه می‌‎باشند.

چنانچه عدم ابراز موارد فوق در اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، موجب کتمان، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید، کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش یا تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شود، بخشودگی جرایم آن از چارچوب دستورالعمل شماره 200/3766/د مورخ 1403/01/28 خارج است.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید