امکان محاسبه سیستمی و استفاده از ضریب کاهشی برای محاسبه مالیات ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 1403/03/17

امکان محاسبه سیستمی و استفاده از ضریب کاهشی برای محاسبه مالیات ارزش افزوده

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اجرای بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403، مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل و اصناف فاقد اظهارنامه در سالهای «‌1387 لغایت 1400» و همچنین سالهای «‌1401 و 1402» که مالیات بر ارزش افزوده آنها به قطعیت نرسیده باشد، به صورت سیستمی و با استفاده ضریب کاهشی تعیین و قطعی می شود و به موجب آن مودیان مزبور نیازی به ارائه اسناد و مدارک برای لحاظ شدن اعتبار مالیاتی تا سقف محاسبات ضریب کاهشی نخواهند داشت.

در همین راستا گفتنی است در صورت اعتراض مودیان امکان رسیدگی به اسناد و مدارک آنها در اجرای تبصره 1 ماده 30 آیین نامه موضوع ماده 219 و یا هیات های حل اختلاف پیش بینی شده است.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید