پذیرش 396 هزار اظهارنامه از طریق سامانه مودیان با رشد 6 درصدی نسبت به دوره مشابه

تاریخ انتشار: 1403/03/17

پذیرش  396 هزار اظهارنامه از طریق سامانه مودیان با رشد 6 درصدی نسبت به دوره مشابه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای اولین بار در کشور اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 از طریق سامانه مودیان تولید شد که علی رغم جدید بودن موضوع، بیش از 396 هزار اظهارنامه از سوی مودیان اصلاح و عودت شد که به لحاظ تعداد، رشد 6  درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.

وی میزان مالیات اظهارنامه های ابرازی را بیش از 8 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: بیش از40 درصد کل فروش ابرازی مودیان در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 به صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 مستند شده که ارزش ریالی آن بیش از 5.5 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

موحدی بکنظر افزود: بیش از 33 درصد کل خرید ابرازی مودیان در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 به صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 مستند شده که ارزش ریالی آن بالغ بر 2.7 هزار میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 23 درصد اظهارنامه های این دوره فاقد صورتحساب خارج از سامانه مودیان هستند.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید