سازوکار اخذ چک بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

تاریخ انتشار: 1402/12/19

سازوکار اخذ چک بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی دستورالعملی، ساز و کارهای اجرایی نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید را جهت اجرا و با هدف تسهیل امور مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در این خصوص به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، ادارات امور مالیاتی با رعایت الزامات صدور چک سامانه بانکی صیاد، نسبت به اخذ چک صیادی تضمین با تاریخ حداکثر شش ماه از تاریخ نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره امور مالیاتی مبنی بر اخذ تضمین اقدام خواهند کرد.

همچنین در صورت عدم نصب ماشین آلات موردنظر ظرف مدت شش ماه یادشده، حسب درخواست مودی و موافقت مدیرکل امور مالیاتی، چک اولیه با چک صیادی جدید به تاریخ حداکثر سه ماه از تاریخ موضوع این بند جایگزین خواهد شد.

شایان ذکر است پیش از این و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح، تضامین لازم صرفا بصورت ضمانت های بانکی یا اسناد خزانه دریافت می شد که این موضوع به دو دلیل یکی تضمین تا پایان سال مالی و دیگری اخذ وصول مبالغ تضمینی در سررسید مقرر، موانع و تنگناهایی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد می کرد چرا که زمانبر بود و مبالغ به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و پس از انقضای مدت قانونی مسترد می شد. از اینرو در راستای رفع موانع یادشده و تسهیل امور و با پیگیری های این سازمان، اخذ چک به عنوان تضمین مرتبط با این موضوع پذیرفته شد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید