پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است

تاریخ انتشار: 1403/02/10

پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا فخاری استاندار تهران در نشست با مدیران مالیاتی استان تهران با اشاره به اهمیت جایگاه مالیات در جامعه اظهار داشت: مالیات حامی اجرای عدالت اقتصادی در جامعه است و رشد حوزه ‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را رقم می ‌زند.

وی افزود: مالیات یکی از عوامل بسط عدالت در اقتصاد عام است و کمک می‌ کند سطوح عدالت در درآمد هزینه‌ها بین اقشار مختلف جامعه تراز شود.

فخاری افزود: باید برای تبیین جایگاه واقعی مالیات در جامعه و تغییر ذهنیت‌ها در این حوزه تلاش مضاعف صورت بگیرد، چرا که اگر شخصی ببیند از مالیاتی که پرداخت کرده در حوزه‌ های اجتماعی، درمانی و فرهنگی استفاده می‌ شود و مسیر مالیاتی و هزینه کردها شفاف است، به پرداخت مالیات ترغیب می ‌شود.

استاندار تهران در ادامه بر لزوم تشکیل فضای حکمرانی مالی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: باید آثار عدم پرداخت مالیات در جامعه تبیین شده و ضرورت سهیم شدن مردم در مشارکت‌های اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید