ثبت سیستمی ویرایش اطلاعات گواهی مفاصاحساب ماده 187 الزامی است

تاریخ انتشار: 1403/02/14

ثبت سیستمی ویرایش اطلاعات گواهی مفاصاحساب ماده 187 الزامی است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد جهانی کیا مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تکمیل فرایند الکترونیکی نمودن تمامی مراحل صدور، دریافت و استعلام گواهی ماده 187 قانون مالیات‏های مستقیم، تمامی فرآیندهای صدور و ویرایش گواهی مذکور اعم از تمدید، تغییر خریدار و یا ویرایش اطلاعات گواهی الزاماَ باید از طریق سامانه http://187.tax.gov.ir انجام شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ابزار استعلام گواهی ماده 187 به عنوان تنها مرجع احراز اصالت گواهی 187 در سامانه tax.gov.ir در دسترس مودیان و کاربران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور قرار داده شده است، تنها ویرایش هایی که از طریق سامانه و به صورت سیستمی انجام شده است دارای اعتبار بوده و نسخ دست نویس به هیچ عنوان معتبر نخواهد بود.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید