مهلت ارسال فرم‌ تبصره 100 و اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد

تاریخ انتشار: 1403/03/14

مهلت ارسال فرم‌ تبصره 100 و اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت به مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1402 صاحبان مشاغل تمدید گردید.

در متن این اطلاعیه آمده است:با عنایت به مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1402 صاحبان مشاغل تمدید گردید. در اجرای مصوبه مذکور فرم اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد یاد شده در فرصت مناسب از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.MY.TAX.GOV.IR بارگذاری و فرصت لازم برای ارسال فرم های مذکور برای مودیان محترم در نظر گرفته خواهد شد. متعاقباً اطلاع رسانی لازم در این زمینه بعمل خواهد آمد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید