احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی

تاریخ انتشار: 1403/02/22

احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در متن بخشنامه ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان آمده است: به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (50) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‏ها معاف می باشند.

همچنین در مرحله فروش کالا توسط مشمولین، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می شود اما مابقى زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می باشند.

در این بخشنامه قید شده است: امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می باشد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید