چنانچه اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، جرایم متعلقه منتفی است

تاریخ انتشار: 1403/02/10

چنانچه اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، جرایم متعلقه منتفی است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای پیرامون استرداد جرایم مالیاتی که به ناحق از مودی دریافت شده اعلام کرد: وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امر بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود.
در این بخشنامه با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است، آمده است: در صورت ناحق بودن مطالبه اصل مالیات، می بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید