غلامرضا معینی

غلامرضا معینی

حسابدار

درباره من

سابقه کار حسابداری به مدت 15 سال و سابقه 4 سال مدیریت مالی شرکت بیمه کوثر استان اصفهان
علاقمند به حسابداری هستم
روحیه قوی در محیط کار و در برخورد با کارمندان دارم
مسئولیت پذیرم
امور مالی برای من بسیار جذاب است
تحلیلگر و دقیق هستم
به کامپیوتر و نرم افزارهای مالی آشنایی دارم

سوابق شغلی

15 سال حسابدار خدمات در مانی نیروهای مسلح 4 سال مدیر مالی بیمه کوثر استان اصفهان کار با نرم افزارهای پارسیان و سپیدار

1375 تا 1394

خدمات درمانی ن م جا-شرکت بیمه کوثر متخصص صورتهای مالی

مدیر مالی بیمه کوثر استان اصفهان

89 تا 94

بیمه کوثر رسدگی به امور مالی نمایندگان شرکت

سوابق تحصیلی

پیام نور

سال 85 تا 8ج

رشته حسابداری

اصفهان 75 تا78

سال 75 تا 78

رشته الکترونیک

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

دفتر نویسیتهیه صورتهای مالیتهیه لیست حقوق و دستمزد
+2 تخصص دیگر