نجمه قاسمی

نجمه قاسمی

حسابداری

درباره من

شخص مسئولیت پذیری هستم
به یادگیری بیشتر علاقمندم
دارای مهارت در ارتباطات هستم
دانشجو حسابداری هستم میتونم توی محل کار حضور داشته باشم
زمانهایی هست که کلاس دارم . منتهی سعی میکنم کار و زمان دانشگاهم رو وفق بدم

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

تهیه صورتهای مالیمغایرت گیری اسناد