علی جمشیدیان

علی جمشیدیان

حسابدار

درباره من

شخص مسئولیت پذیری هستم
به یادگیری بیشتر علاقمندم
دارای مهارت در ارتباطات هستم
هدفم پیشرفت در کارمالی است

سوابق شغلی

بانکدار

15

موسسه ملل این موسسه در حوزه خدمات مالی فعالیت میکند و من در قسمت صندوقداری این موسسه فعال بودم

سوابق تحصیلی

آزاد

سال 96

رشته حسابداری

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

مغایرت گیری اسناد