سیده فریبا گنجی

سیده فریبا گنجی

حسابدار

درباره من

بنده فردی مسولیت پذیر،صبور هستم وسعی میکنم درحیطه شغلم که حسابداری هستش تمرکز ودقت بالایی داشته باشم ومدام بروز وآپدیت شده باشم

سوابق شغلی

حسابدار

1398

شرکت تولیدی ایزوگام بایگانی اسناد،تنخواه،ثبت اسناد دریافت وپرداخت ..

حسابدار

1399

شرکت تولیدی موتورسیکلت مغایرت گیری بانک ها،فاکتور فروش مغایرت گیری حساب مشتریان

حسابدار

1400تا کنون

شرکت تولیدی چرم مصنوعی ثبت اسناد تنخواه_حسابداری خرید وبزرگانی وواردات،ارسال معاملات فصلی خرید،ارزش افزوده خرید،حقوق ودستمزد،لیست بیمه ومالیات حقوق،مغایرت گیری حساب تامین کنندگان..

سوابق تحصیلی

پیام نور

سال 1386

رشته حسابداری

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

مغایرت گیری اسنادارسال گزارشات فصلی ماده 169تهیه لیست حقوق و دستمزد
+3 تخصص دیگر