زهرا زارعی

زهرا زارعی

حسابدار

درباره من

ثبت اسناد حسابداری -ارسال وتهیه اظهارمامه ارزش افزوده و معاملات فصلی -آشنا به سامانه مودیان
ارسال و تهیه لیست حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات حقوق -مغایرت گیری -

سوابق شغلی

حسابدار

22 آبان 1402

موسسه حسابداری مهراندیش

حسابدار ارشد

21شهریور 1400

باغ شار جدید ایرانیان (پیمانکاری )

حسابدار

1خرداد 1400 الی 20 شهریور 1402

تکریس بنا (پیمانکاری )

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

استخراج اظهارنامه ارزش افزودهتهیه گردش مواد و کالاتهیه لیست حقوق و دستمزد
+4 تخصص دیگر