عباس جوانمرد

عباس جوانمرد

حسابداری

درباره من

علاقمند به حسابداری هستم
روحیه قوی در محیط کار و در برخورد با کارمندان دارم
مسئولیت پذیرم
امور مالی برای من بسیار جذاب است
تحلیلگر و دقیق هستم
به کامپیوتر و نرم افزارهای مالی آشنایی دارم

سوابق تحصیلی

علمی کاربری کارخانه قند

سال 1400

رشته حسابداری صنعتی

آموزش عالی سلمان

سال 1387

رشته مخابرات

آزار اسلامی نی ریز

سال 1383

رشته برق قدرت

عملکرد‌ها

جلسه تلفنی
0
جلسه آنلاین
0
ایجاد پروژه
0

تخصص‌ها

مغایرت گیری اسناد