کتاب مجموعه سوالات رایانه کار حسابداری مالی

کتاب مجموعه سوالات رایانه کار حسابداری مالی

نام کتاب: مجموعه سوالات نظری وعملی ارزشیابی مهارت رایانه کار حسابدار مالی
انتشارات:نقش آفرینان طنین بابکان
شابک:978-600-98587-8-1
کد استاندارد:1-10/18/1/5*2411-45-010-6
نام پدیدآور:نفیسه تقی زاده-رضا مظاهری فرد-حسن رجایی
کلید واژه: درسنامه سوالات نظری چند گزینه ای پاسخ های تشریحی آزمون های آزمایشی وعملی

قیمت420,000 تومان

درباره کتاب

مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت رایانه کار حسابدار مالی قابل استفاده برای مهارت آموزان، دانش آموزان کارو دانش، متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان از انتشارات نقش آفرینان بابکان

سرفصلهای کتاب

فصل اول - توانایی تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری

فصل دوم - توانایی انجام عملیات مربوط به مطالبات

فصل سوم - توانایی انجام عملیات مربوط به سفارات و پیش پرداخت ها

فصل چهارم - توانایی انجام عملیات مربوط به موجودی ها

فصل پنجم - توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت مشهود

فصل ششم - توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی ثابت نامشهود

فصل هفتم - توانایی انجام عملیات به سایر دارایی ها

نظرات خود را ثبت نمایید