مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 تا 12 اردیبهشت ماه تمدید شد

تاریخ انتشار: 1403/02/10

مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 تا 12 اردیبهشت ماه تمدید شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد: در اجرای مقررات ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال 1402 یک ماه پس از پایان دوره مزبور می باشد لیکن باتوجه به درخواست‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال 1402 خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‏هایی که صورتحساب‏های آنها در سامانه مودیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تاخیر موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرایم موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مذکور را تا سقف جرایم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‏های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان برای دوره چهارم سال 1402 مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 1403/01/31 نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مودیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش‏های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال 1402 آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مودی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی اینگونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال 1402 (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال 1403 لحاظ می شود.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید