مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید

تاریخ انتشار: 1403/01/02

مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه زودتر صورت گیرد، زمان برای تایید و در نتیجه بهره ‌گیری از اعتبار خرید بیشتر خواهد بود.

اطلاعیه شماره 25 - مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌ فرض ارزش ‌افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره ‌مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:

*با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تایید و در نتیجه بهره ‌گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود. لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، امری ضروری است.

*تایید صورتحساب‏های درج شده در کارپوشه خریدار، باعث می ‌شود تا اعتبار این صورتحساب‌های الکترونیکی برای خریدار ‌با رعایت ماده 9 قانون پایانه ‏های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نباشد. بدیهی است، صورتحساب‏های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

*در صورتی‏که خریدار حداکثر تا تاریخ 1403/01/31 نسبت به تایید صورتحساب درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید، اعتبار صورتحساب‏های مربوطه در همان دوره صدور صورتحساب (دوره چهارم) لحاظ می ‏‏گردد، در غیر این صورت اعتبار آن در دوره بعدی اعمال خواهد شد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید