کارگاه آموزشی فرایند برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

تاریخ انتشار: 1403/02/10

کارگاه آموزشی فرایند برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، کارگاه آموزشی دو روزه «فرایند برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن» در راستای توانمندسازی کارکنان امور مالی و پشتیبانی با مشارکت کارکنان ستاد سازمان امور مالیاتی بصورت حضوری و سایر همکاران مذکور در استانها بصورت وبیناری و با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مناقصات سازمان و پرهیز از اعمال سلایق افراد، به همت اداره کل امور پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور در سالن غدیر این سازمان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، علی قره داغلی مدرس قوانین و مقررات معاملات عمومی و مدیرعامل روزنامه مناقصه مزایده در این کارگاه آموزشی، فرایند برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه گران، نحوه‌ رسیدگی به شکایات مناقصه، ارکان مناقصه شرکت‏های دولتی، ترک تشریفات مناقصه و بررسی فرایند ارجاع کار خدمات مشاوره را به تفصیل و با استناد مفاد قانونی برای شرکت کنندگان تشریح کرد.

در این دوره آموزشی همچنین گشایش پیشنهادها، کمیسیون مناقصات، موارد طبقه بندی معاملات از منظر حد نصاب (ماده 3)، طبقه بندی انواع مناقصات (ماده 4)، عدم الزام به برگزاری مناقصه (ماده 29) و سایر مواد قوانین و مقررات مناقصه، خرید خدمات مشاوره و آیین نامه مربوطه تشریح گردید.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید