پرداخت بیش از 600 هزار میلیارد تومان برای سلامت مردم و توسعه و آبادانی کشور

تاریخ انتشار: 1403/02/22

پرداخت بیش از 600 هزار میلیارد تومان برای سلامت مردم و توسعه و آبادانی کشور

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 تاکنون در مجموع بیش از 612 هزار میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور و حوزه سلامت پرداخت شده که بالغ بر 374 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ‏ها، دهیاری ‏ها، فرمانداری‏ ها و ادارات کل امور عشایر، بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت کشور، بیش از 127 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیش از 28 هزار میلیارد تومان نیز به وزارت ورزش و جوانان واریز گردیده است.

بنا بر این گزارش، در سال 1402 از محل مالیات بر ارزش افزوده در مجموع حدود 200 هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت و توسعه و آبادانی کشور تخصیص یافته که بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‏ ها، دهیاری‏ ها، فرمانداری ‏ها و ادارات کل امور عشایر، بیش از 24 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت کشور، بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیش از 10 هزار میلیارد تومان نیز به وزارت ورزش و جوانان پرداخت شده است.

 آمار پرداختی ها به تفکیک موضوعی و در بازه های زمانی مختلف به شرح زیر است:

 

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید