مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

تاریخ انتشار: 1403/01/02

مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی ‌باشند. بدیهی است صورتحساب‌های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

اطلاعیه شماره 26 - مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش ‌فرض ارزش‌افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا  ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره ‌مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:

*صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی ‌باشند. بدیهی است صورتحساب‌های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

*فروشنده پس از ثبت صورتحساب‏های فروش، با اطمینان بیشتری می‏ تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحساب‏های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.

*با توجه به فرصت 21 روزه فوق ‌الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تایید نکند، فروش نقدی محسوب می ‌شود. در صورت عدم تایید صورتحساب تا 1403/01/31، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران درخصوص تایید سریع‌تر صورتحساب‌های فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود.

*در صورتیکه فروشنده در نقش حق ‌العمل کار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حق ‌العمل کار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق ‌العمل کار می ‏شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب‌های فروش حق ‌العمل‌ کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع‌تر به آنها اقدام شود.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید