نحوه درج نرخ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های ارجاعی

تاریخ انتشار: 1403/03/08

نحوه درج نرخ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های ارجاعی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه صادره مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی در صورتی که حسب واقعیت امر نیازمند صدور صورتحساب ارجاعی برای صورتحساب های الکترونیکی (مرجع) به تاریخ صدور سال 1402 در سال 1403 هستند، لازم است نرخ مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء در سال 1402 از جمله ماده 7 نرخ 9 درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده را حسب مورد برای کالاها و خدمات مشمول آن، در صورتحساب های ارجاعی درج نمایند.

مطابق این اطلاعیه، در زمان ثبت و صدور صورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان صرفاً آثار تغییرات صورتحساب­های ارجاعی نسبت صورتحساب مرجع از حیث مبالغ و آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی در سامانه لحاظ خواهد شد. به عنوان مثال اگر صورتحساب مرجع به تاریخ سال 1402 با مبلغ 100 واحد فروش و 9 واحد مالیات بر ارزش افزوده صادر شده باشد و حسب دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب، صورتحساب الکترونیکی اصلاحی در سال 1403 با مبلغ 90 واحد فروش و 8/1 واحد مالیات بر ارزش افزوده با درج شماره منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی مرجع در صورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان ثبت شود، در کارپوشه فروشنده (صورتحساب های نوع 1 و 2) و حسب مورد کارپوشه خریدار (صورتحساب نوع 1) صرفا آثار تعدیل 100 واحد فروش به 90 واحد و مالیات متعلق تغییرات لحاظ خواهد شد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید