برای اولین بار؛ پرداخت مالیات در 15 قسط

تاریخ انتشار: 1403/02/27

برای اولین بار؛ پرداخت مالیات در 15 قسط

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیاتشان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی برخوردار می‌شوند.

 

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده (100) دانست و افزود: چنانچه مودی بدهی نداشته باشد می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در 10 قسط به صورت مساوی پرداخت نماید. همچنین هر مودی که از چک الکترونیک استفاده نماید ( فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در 15 قسط پرداخت نماید.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید