مهلت ارسال صورت معاملات زمستان 1402 تا 26 اردیبهشت ماه تمدید شد

تاریخ انتشار: 1403/02/10

مهلت ارسال صورت معاملات زمستان 1402 تا 26 اردیبهشت ماه تمدید شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با عنایت به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیات‏های مستقیم در اجرای ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال 1402، تا پایان 26 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

گفتنی است مودیان مالیاتی جهت ارسال صورت معاملات فصلی خود می توانند به دو روش آنلاین my.tax.gov.ir  و آفلاین ttms.tax.gov.ir  نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید