وضعیت اعتراض الکترونیکی به مالیات خانه های خالی روشن شد

تاریخ انتشار: 1403/03/07

وضعیت اعتراض الکترونیکی به مالیات خانه های خالی روشن شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه صادره دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در صورت پذیرش واحدهای مسکونی اعلام شده به عنوان واحد مسکونی خالی، مالکان واحدهای مشمول بایستی نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام نمایند.

مطابق اطلاعیه، در صورت عدم پذیرش واحدهای مسکونی اعلام شده به عنوان واحد مسکونی خالی، ابتدا به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و اقدام به خوداظهاری و ویرایش اطلاعات مربوط به املاک شناسایی شده به عنوان واحد مسکونی خالی نمایند و در گام دوم پس از دریافت پیامک برگ مطالبه مالیاتی برای واحدهای خالی مشمول، اعتراض خود را نسبت به مالیات تعیین شده از طریق درگاه my.tax.gov.ir  ثبت نمایند.

پیوست اطلاعیه

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید