15%
تخفیف

کتاب مجموعه سوالات حسابدار عمومی تکمیلی

نام کتاب: مجموعه سوالات نظری وعملی ارزشیابی مهارت حسابدار عمومی تکمیلی انتشارات:نقش آفرینان طنین بابکان شابک:۹۷۸-۶۰۰-۸۹۹۵-۴۸-۷ کد استاندارد:۳-۴۲/۲۴/۱/۴*۱-۱۰/۱۵/۱۵/۱/۳/۱ نام پدیدآور:مهدی زارع…

238,000 تومان
کتاب رایانه کار حسابدار مالی
15%
تخفیف
کتاب حسابداری مالیاتی
15%
تخفیف

کتاب مجموعه سوالات فنی حرفه ای حسابداری مالیاتی

نام کتاب: مجموعه سوالات نظری وعملی ارزشیابی مهارت حسابدار مالیاتی انتشارات:سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شابک:۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۱۸۸-۳ کد استاندارد:۱-۱۰/۱۴/۱/۱ نام…

238,000 تومان