17%
تخفیف

ورکشاپ اظهارنامه عملکرد و بستن حساب ها

ورکشاپ یکروزه اظهارنامه عملکرد و بستن حساب ها به صورت حضوری در اصفهان برگزار می شود. این ورکشاپ که به صورت پروژه محور و عملی است از ساعت ۹ صبح لغایت ۸ شب به همراه پذیرایی و ناهار به انتخاب دانشجویان خواهد بود. برای تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه ای لازم است در آخر سال به بستن حسابها به پردازید و گزارشات دقیقی را برای کارفرما و اداره دارایی حاضر کنید. این کار برای خیلی از حسابداران استرس آور است. اگر تجربه کافی ندارید یا نگرانی خاصی دارید می توانید از این کارگاه استفاده کنید.

 

2,500,000 تومان